بهترین روز واسه اسباب کشی

اکثری از عده ای که در شرف اثاثیه کشی و نقل جای می‌باشند، در ادامه پاسخی برای این سوال که شایسته ترین مجال

توسط مدیر سایت در 12 خرداد 1402

اکثری از عده ای که در شرف اثاثیه کشی و نقل جای می‌باشند، در ادامه پاسخی برای این سوال که شایسته ترین مجال اثاثیه کشی چه وقتی میباشد، میگردند. از آنجایی که تابستان که در هم اکنون سپری کردن آن هستیم برای بخش اعظمی از عموم شایسته ترین فصل لوازم کشی به حساب میآید، در‌این نوشته‌علمی قصد داریم تا در امر شایسته ترین فصل و شایسته ترین مجال اثاثیه کشی و نقل جای حرف کنیم. لطفاً تا نقطه پايان این نوشته‌ی‌علمی با ما یار باشید.

بیشتر بخوانید؛ ترفندهای اسباب 

بهترین زمان رزرو باربری

و اثاث کشی سریع و اصولی
شایسته ترین مجال اثاثیه کشی کدام فصل میباشد؟

شایسته ترین مجال اثاثیه کشی

معمولاً اثاثیه کیشی برنده لوازم کشی میباشد که در آن وسایل در حین انتقال از مبدأ به مقصد، با تندرست بی نقص و فارغ از هیچ دردسری به جای متبوع جابجایی یابند. برای لوازم کشی چیره یکسری ادله و فاکتور مهم بایستی در حیث گرفته خواهد شد. یک کدام از این دست اندرکاران فصل مطلوب اثاثیه کشی میباشد. که به‌دنبال به توضیح آن خوا‌هیم پرداخت. البته پیش از پرداختن به نکاتی در باب تعیین فصل مطلوب اثاثیه کشی مورد نیاز میباشد چندین نکته قابل توجه را در امر نقل جای که اسباب و اثاث کشی یکی لازمه‌های آن میباشد ذکر کنیم.

1- منزل تازه را دستکم دو ماه پیش از موعد مقرر برای اسباب و اثاث کشی تعیین فرمایید. اکثری از منزل‌هایی که تعیین می کنیم نیاز به تجدید بنا و ساخت بعضا تغییرات دارا‌هستند. به این ترتیب خوب میباشد مجال مایحتاج برای اعمال این تغییرات را داشته باشید.

2- به طبع پیش از اثاثیه کشی تسویه اکانت نمائید. در صورتیکه در منزل دیرین مستأجر بوده‌اید، کوشش نمایید به طبع پول رهن منزل را پیش از تخلیه بی نقص منزل از موجر اخذ نمائید. زیرا بخش اعظمی از دعواها بین صاحب و مستأجر بر راز همین تسویه اکانت و بازپس گیری پول رهنی به وجود میاید. در صورتی‌که صاحب و مالک‌منزل می‌باشید و منزل را فروخته‌اید نیز پیش از تخلیه و قرار دادن منزل در مشت صاحب و مالک تازه، همگی پول منزل را از خریدار اخذ فرمائید و سپس منزل را تحویل دهید.

3- برای فرآیند اثاثیه کشی، یعنی از فرصت گردآوری وسایل تا جابجایی بی نقص آنان به منزل تازه، مطلقا اپلیکیشن‌ریزی فرمائید. در بخش اعظمی از مفاد اشخاص با کمبود وقت برای لوازم کشی مواجه میشوند.

4- حدود 1 ماه تا 2 هفته پیش از موعد تخلیه به درنگ گردآوری‌کردن وسایل باشید.

5- برای اثاثیه کشی از یک کمپانی حمل و نقل حرفه ای یاری بگیرید.

6- هنگامی را برای جابجایی وسایل خویش تخصیص دهید که کمترین ترافیک در سطح شهر وجود دارااست. عموماً در شهرهای والا، ساعتها میانی روز و یا این که اولِ صبح، ساعت‌ها نقط ی اوج ترافیک می باشند. از طرفی در‌این ساعت ها، کامیون‌ها اذن تردد در بعضا از جای ‌ها را ندارند. پس عالی میباشد هنگامی را برای لوازم کشی تعیین فرمایید که کمترین ترافیک و تردد در سطح شهر وجود دارااست.
کدام فصل سال برای لوازم کشی مطلوب میباشد؟

شایسته ترین مجال اثاثیه کشی

ولی در جواب بدین سؤال که شایسته ترین فصل برای لوازم کشی چه فصلی میباشد، بایستی خاطرنشان کرد که با وجود اینکه بخش اعظمی بر این باورند که فصل‌تابستان شایسته ترین فرصت برای لوازم کشی میباشد، ولی شاید برای توده‌ای فصل‌پاییز شایسته ترین مجال اثاثیه کشی باشد. در واقع وضعیت هر شخص و هر خانواده برای نقل جای متعدد میباشد و فصل مطلوب اسباب و اثاث کشی فصلی میباشد که با این حالت هم خوانی داشته باشد.
کارداران متعددی بر روی تعیین فصل اسباب و اثاث کشی وجود دارااست که در‌پی به برسی آنها خوا‌هیم پرداخت. با قرار دادن همگی این عامل ها در کنار هم و اعتنا به حالت مکانی و خانوادگی، می‌قدرت شایسته ترین فرصت برای اثاثیه کشی را تعیین کرد.
1- آب و هوا

در اکثری از بخشها فصل پاییز و فصل زمستان، واحد سنجش بارندگی بسیار زیاد میباشد و بدین ترتیب در‌این بخش ها آخرها بهار و فصل تابستان شایسته ترین فصل برای لوازم کشی میباشد. ولی در تعدادی بخش ها دیگر، گرمی هوا که از وسط فصل بهار تا آخرها فصل‌تابستان ادامه داراست، آن‌قدر شدید میباشد که عملاً اعمال شغل های رنج مثل لوازم کشی نا ممکن میباشد. از طرفی درین بخش ها، در فصل‌های فصل‌پاییز و فصل‌زمستان واحد سنجش بارندگی چندان زیاد وجود ندارد و هوا معتدل و نسبتاً بهاری میباشد. پس شایسته ترین فصل لوازم کشی درین بخشها به عبارتی فصل‌پاییز و فصل‌زمستان میباشد.
2- وجود فرزندی که به مکتب می‌رود

قطعاً اسباب و اثاث کشی به عبارتی‌طور که برای والدین و اعضای والا‌سال خانواده دشوار و مشقت بار میباشد، برای فرزندان خرد‌خیس به خصوص آن‌هایی که هنوز در سن مکتب می‌باشند، مشقت بار‌خیس و صبر‌فرسا خیس میباشد. در واقع کنار داخل شدن با استرس ناشی از نقل جای و عوض شدن جای معاش تا تعدادی ماه یار و همدم آنها خواهد بود. این استرس قادر است بر روی شیوه درس قرائت و علم آموزی آنان موءثر باشد. از طرفی گاهی محل تازه معاش از مکتب مسافت متعددی داراست و به همین عامل نیاز به تغییر‌و تحول مکتب وجود دارااست. تغییر و تحول مکتب، آن هم در وسط سال تحصیلی خیر صرفا برای دنش آموز استرس‌زا میباشد، بلکه دردسرهای متعددی به یار دارااست. از این رو اکثری از کارشناسان به بابا و مادرهای این نوباوه‌ها سفارش می‌نمایند که برای اثاثیه کشی، تابستان را گزینش نمایند. زیرا درین فصل مدرسه های تعطیل میباشند و از طرفی شانس اینکه علم‌آموز در به عبارتی مکتب سال تحصیلی را کل نماید، بسیار متعددی میباشد.
3- اقتدار گزینش

این ادله نیز تا حد متعددی متعلق به دلیل اولیه، یعنی آب و هوا میباشد. معمولاً مجال نقل جای و لوازم کشی در بخش ها سرد و مرطوب به عبارتی آخرها فصل بهار و تابستان میباشد. درین بخشها زیرا برنده عموم درین فصل‌ها منزل‌های خویش را عوض می‌نمایند، شانس بیشتری برای گزینش منزل وجود داراست و مطلقاً هرچه گزینش بیشتر باشد، قابلیت و امکان کشف کردن منزل مطلوب بسیار بیشتر میباشد. ولی در بعضی بخش ها دیگر که آب وهوای گرمی دارا‌هستند، فصل مردم لوازم‌کشی‌ها و انتقال‌ها در فصل‌پاییز و فصل زمستان اجرا می شود، پس شانس کشف کردن منزل مطلوب درین بخشها در‌این فصول بیشتر میباشد.
4- انعطاف پذیری شغلی

از آنجایی که اشخاص شاغل منزل در زمان فرآیند لوازم کشی ناچار به به دست آوردن مرخصی می باشند، پس هنگامی که احتمال بیشتری برای موافقت با مرخصی تعدادی روزه وجود داراست، شایسته ترین فصل برای لوازم کشی میباشد. معمولاً معلمان و کسانی که در کار معلمی در مدرسه ها درگیر به شغل می‌باشند، در تابستان و یا این که آخرها فصل بهار عالی می توانند مرخصی بگیرند. پس برای این اشخاص شایسته ترین فصل اسباب و اثاث کشی به عبارتی فصل‌تابستان و فصل بهار میباشد. ولی گردآوری‌ای دیگر در فصل‌پاییز و فصل‌زمستان قابلیت و امکان و شانس بیشتری برای به کارگیری از مرخصی دارا‌هستند، پس این فصل‌ها برای اثاثیه کشی برای این اشخاص مطلوب‌خیس میباشند.

دقت به کلیه مورد ها بالا میتواند به ما در گزینش شایسته ترین فصل لوازم کشی امداد کندو البته یک سری نکته ریز دیگر ما‌نده که به اختصار توضیح میدهیم. شایسته ترین مجال و فصل برای اسباب و اثاث کشی، وقتی میباشد که هیچ یک از اعضای خانواده زیر فشار و استرس کم عقل نباشند. به طبعً در صورتی‌که به صحت اپ‌ریزی فرمائید، فرقی ندارد که نخستین ماه، میانه ماه یا این که انتهای ماه اسباب و اثاث کشی نمایید. از طرفی به عبارتی‌طور که هیچ گاه خاصی در ماه شایسته ترین موقع اسباب و اثاث کشی وجود ندارد، هیچ وقتی در هفته نیز برای اثاثیه کشی به سایر فرصت‌ها ارجحیت ندارد. برای مثالً وحی خانه نیامده که مطلقا روز آدینه یا این که انتها هفته را برای لوازم کشی گزینش فرمایید. در حالتی که فرصت مافی داشته باشید، اسباب و اثاث کشی در روزهای میانه هفته یا این که اولیه هفته هم قادر است با توفیق صورت پذیرد.


شایسته ترین فصل برای اسباب و اثاث کشی

برای اثاثیه کشی معمولا اشخاص اخر بهار و مجموع تابستان را تعیین می نمایند البته چرا تابستان شایسته ترین فرصت لوازم کشی میباشد؟ اولی برهان آب و هوای بهتر میباشد که نقش مهم در باربری را اعمال می نماید. البته در فصل های فصل پاییز و فصل زمستان هم می توان به راحتی فصل تابستان یک باربری و اسباب و اثاث کشی عالی داشت و ادله آن هم گزینش یک باربری مطمئن و بهتر میباشد . دومی عامل تعطیل بودن مدرسه ها میباشد زیرا لوازم کشی در طی گشوده بودن مدرسه ها یک دردسر گران قدر برای پدر و مادر میباشد و برای خردسال ها هم خیلی مشقت بار میباشد که از دوستان خویش در مکتب دست بکشند و با کسانی تازه آشنا شوند و به همین خیال و خاطر مدرسه های که معمولا از آخرها خرداد ماه تا اولِ مهر تعطیل هستند.
شایسته ترین روز اسباب و اثاث کشی در هفته

بیشتر مشتری‌ها چهار‌شنبه، پنجشنبه و آدینه را برای اسباب و اثاث کشی ترجیح میدهند. البته پیشنهاد ما این میباشد که در حالتی‌که برای شما مقدور میباشد، در وسط هفته شغل اسباب و اثاث کشی را اعمال بدهید. زیرا تقاضا برای پایان هفته زیاد می باشد و کرایه خاور برون شهری در روزهای نامرتب ارتقاء پیدا می‌‌نماید. در روزهای به هم ریخته کارگران بیشتر خسته می‌باشند و احتمال زخم دیدن به وسایل شما بیشتر میباشد. هنگام انتخاب تاریخ تکان و تعیین شایسته ترین روز اسباب و اثاث کشی، همت فرمایید یک روز در میانه هفته را تعیین نمائید. انتقال در میان روزهای روز شنبه تا چهارشنبه برای اجتناب از ارتقا درخواست‌ها و توصیه‌ها در روزهای تعطیل مانند پنج شنبه و آدینه شایسته ترین فیض برای شماست. اشخاص معمولاً وقتی که از دفتر کار یا این که کالج بیرون می شوند. اثاث کشی را برای تعطیلات انتها هفته نرم افزار‌ریزی می‌نمایند. براین اساس یک روز در اواسط هفته روزی میباشد که کمپانی‌های خدماتی نیز مشتری کمتری دارا هستند.
شایسته ترین روزهای انتقال در ماه

تعیین روزهای انتقال در ماه نیز عنایت متعددی داراست. اپ‌ریزی برای تکان در میانه ماه شایسته ترین مجال ممکن میباشد. برای اجتناب از همهمه جاده‌ها و خیابان‌ها خواهد بود. عملکرد فرمائید روزهای آغاز یا این که انتهایی ماه را گزینش نکنید. زیرا این هنگامی میباشد که اکثر عموم در حالا انتقال به محل تازه می باشند. چون معمولاً روزهای آغاز و انتهای ماه فرصت اتمام اجاره‌طومار‌ها میباشد. به این ترتیب دقت به شایسته ترین روز لوازم کشی در ماه بسیار اصلی میباشد.
شایسته ترین روز ماه قمری برای اسباب و اثاث کشی

شایسته ترین روز برای اثاثیه کشی از نگاه اسلام

اما آقا امام رضا (علیه السلام) به داستان از پدرانش میفرماید: نبی معبود (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده میباشد: ویکی پدیا واپسین چهارشنبه هر ماه همواره روز نامبارکی میباشد. هاشم بن حکم از امام درستگو (علیه السلام) درباره مردی پرسید که قصد دارااست فعالیت خیری مانند صدقه یا این که صوم (روزه) و این‌سیرتکامل کارها اجرا دهد؟ آن حضرت فرمود: عالی میباشد آن فعالیت را در روز آدینه جاری ساختن دهد، چون مشوق کار در روز آدینه تعدادی موازی میباشد. اما این نکته فقطً برای رعایت فضیلت بیشتر بود که رعایت آن دارنده نکات مثبت میباشد، ولی در حالتی‌که به خیال مشکلاتی نمی توانید این مسایل را رعایت نمائید، به خودتان مشقت بار نگیرید. برای شایسته ترین روز ماه قمری برای اثاثیه کشی با دادن صدقه خطاها احتمالی را دفع فرمائید تا مبادا در گیر وسواس گردید.
اثاثیه کشی در ماه صفر

یکی‌از موضوعات مهمی که از دیرباز تأثیر متعددی در تصمیم‌گیری‌های ایرانیان و به‌طور کلی مسلمان ها دارااست، مناسبت‌های شرعی و اسلامی میباشد. ماه‌های محرم و صفر مثلا مجال‌های اصلی و خاصی میباشند که برای ما نقش مهمی در معلوم کردن تاریخ اعمال امور را دارا‌هستند. یک کدام از این امور اسباب و اثاث کشی میباشد. خیلی از عموم معتقدند که لوازم کشی در ماه صفر یا این که در مجموع اسباب و اثاث کشی در ماه محرم و صفر، خوش‌یمن وجود ندارد، علی‌الخصوص لوازم کشی در ماه صفر را خیلی هنگفت و بد یمن میدانند. بین عامه مردم، این تامل وجود دارااست که جاری ساختن کارهایی مثل اثاثیه کشی خانه، در ماه‌های محرم و صفر شوم میباشد. در حالی که‌این طور وجود ندارد. اجرا هر كاری و مثلا اثاثیه كشی خانه حتی‌د‌ر ماه های حرام مثل محرم و صفر با بقیه روز ها فرقی ندارد و روزها و فرصت مستقلا در خوشبختی ‌و نحوست تاثیری ندارند. ولی خوب میباشد كارها و مثلا اسباب و اثاث كشی به طوری صورت بپذیرد كه موجب آزار رسانی سایر افراد نشود و ولی این كه میگویند ماه صفر شوم میباشد، در مفاتیح الجنان آقا روضه خوان عباس قمی، در ماه صفر دعایی را آورده كه هر كس روزی ده توشه این دعا را بخواند، نحسی ماه صفر مشتمل بر وی نمی‌شود و تاكید داراست. این به معنای آن میباشد كه نحوست ذاتی وجود ندارد و بلكه ایفا خویش ما موجب نحوست و روشن بختی میشود. (منبع)

شایسته ترین ماه برای اسباب و اثاث کشی در زمان سال

شایسته ترین ماه اسباب و اثاث کشی و انتقال را نیز فراموش نکنید. آمارها حکایت از انتقال‌های میلیونی در زمان سال داراست. که حدوداً ۶۲ درصد از این انتقال‌ها از ماه‌های خرداد ماه تا شهریور واقعه می‌ افتد. این هنگامی میباشد که کمپانی‌های سرویس ها باربری نامرتب‌ترین روزهای خویش را سپری می‌نمایند. به ویژه خانواده‌هایی که کودک مکتب‌ای دارا‌هستند، انتقال در فصل‌تابستان را ترجیح میدهند. براین اساس برای اجتناب از این غوغا لزومی ندارد مطلقاً در ماه های فصل تابستان اثاث کشی فرمایید به‌ویژه اینکه هزینه‌های اثاثیه کشی در‌این ماه ها گران‌خیس از مواقع دیگر میباشد. همینطور به‎عامل درخواست‌های زیاد مشتریان ممکن میباشد شما نتوانید سرویس ها خیر اخذ فرمایید. براین اساس به انتقال به در ماه های فصل‌پاییز , فصل زمستان یا این که فصل بهار نیز میتوانید تصور کنید. ولی در این حالت بایستی به نکات و پیشنهاد های لوازم کشی در فصل‌زمستان نیز دقت ویژه ای کنید. با صرف یه خرده فرصت برای گزینش فرصت مطلوب اسباب و اثاث کشی و گزینش تاریخ و مجال مطلوب انتقال شما میتوانید یک تفاوت گرانقدر را در‌این روز ساخت و ساز نمائید. تاریخ تکان خویش را عاقلانه تعیین فرمایید، تا در طی و پول خویش صرفه جویی کنید و استرسی نداشته باشید.

اکثرا به جهت اینکه مجال عهد‌طومار ها در مشورت املاکی در آخرها ماه بسته می‌گردد و فرصت اتمام عهد و پیمان‌طومار هم به انتهای ماه موکول میشود، از همین جهت انتقال خویش را نیز در آخر یا این که اولِ ماه اعمال می دهند. سفارش ما این میباشد که درصورتی که که امکانش را دارید، مجال حمل و نقل اسباب خانه خویش را به وسط ماه تغییر تحول دهید به این دلیل‌که در انتهای ساختمان بلند معمولا شرکتهای باربری ارتقاء قیمتی نسبت به میانه ماه دارا‌هستند که شما با رعایت همین گزینه می توانید صرفه جویی خیر در مخارج خویش داشته باشید.
ساعت عالی برای اثاثیه کشی

شایسته ترین ساعت برای اثاثیه کشی پیشین ظهر ساعت ۱۰ به سپس میباشد.
چه روزهایی اثاثیه کشی عالی میباشد؟ (اسباب و اثاث کشی بهتر)

طبق روایاتی به گفته ائمه اطهار روز های روز شنبه و پنج‌شنبه میمون ترین روزهای هفته می باشند و خوب میباشد درین روزها اثاثیه کشی فرمایید (منبع)
فیض گیری

حمل اثاث خانه را در اوسط هفته جاری ساختن دهید، در روزهای انتها هفته و یا این که در روزهای تعطیل تقاضای باربری ارتقاء یافته میباشد. و قطعا مشتریان شرکت ها اسباب و اثاث کشی نیز بیشتر می گردند. این ارتقا تقاضا و سروصدا ها ممکن میباشد منجر تداخل و بدقولی از جانب کمپانی حمل توشه خواهد شد. به همین مراد قابلیت داراست برخی از موسسات حمل و نقل طهران نرخ سرویس ها خویش را در‌این روزها ارتقا دهند. همینطور به انگیزه فشار کاری بالا ممکن میباشد کارگرها بازده دائمی خویش را نداشته باشند. اثاث کشی خانه در طهران آن هم در روز های تعطیل به جهت ترافیک و آشفتگی بحران دیگری میباشد. که منجر ساخت تداخل در ارائه سرویس ها میگردد. براین اساس برای دوری از اینگونه پیشامدهایی ما به شما سفارش می‌کنیم. حمل اسباب خانه را در میانه هفته ایفا دهید چون هم ارائه سرویس ها کیفیت بالا بهتری ایفا می‌گردد و هم از دید هزینه برای شما به صرفه خیس خواهد بود.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن