تنظیم کننده بیمه عمومی چیست؟

مشتریان باید مدام کل دیتاها آیتم نیاز از گزاره داده ها تماس، شماره بیمه نامه و جزئیات شرکت بیمه را برای رسیدگی

توسط RECORDEJADID در 29 تیر 1401
مشتریان باید مدام کل دیتاها آیتم نیاز از گزاره داده ها تماس، شماره بیمه نامه و جزئیات شرکت بیمه را برای رسیدگی به شکایات به موقع ارسال کنند. می اقتدار شکایات بیمه آنلاین را در IGMS (سیستم مدیر یکپارچه شکایات) ثبت کرد. همین سیستم به تیتر آیتم نظارتی به جهت رسیدگی به شکایات عمل می کند. این یک سیستم آنلاین به جهت ثبت شکایات مصرف کنندگان آنلاین می باشد و در سال 2010 به وسیله IRDAI رویکرد اندازی شد. مسئولیت تهیه کننده همچنین محافظت منافع مصرف کننده هست و در عین حال اطمینان حاصل می نماید که افراد پایین تکفل به موقع ادعاهای خود را تحریم می کنند. در صورتی که کسی اهمیت چارچوب آنلاین آشنا نباشد، ممکن هست نامه ای به بخش کارها مصرف کننده، IRDAI، 3-5-817/818، برج های متحد هند، طبقه 9، هیدرگدا، بشیرباغ، حیدرآباد-500029 ارسال شود. تنظیم‌کننده‌های عمومی به عامل تضاد ذاتی منافعی وجود دارا هستند که زمانی یک فرد یا این که ارگان همت می کند دو طرف یک تراکنش مالی را نمایندگی کند. از آنجایی که به عنوان یک مشتری بیمه، قرار است شما یک یا این که چند گزینه از همین مصاحبه ها را تجربه کنید، مایلم توصیه های تحت را ارائه کنم تا رنج شما را به دست کم برسانید و در وقت ارزشمندتان صرفه جویی کنید. مهم این مورد های آنلاین، مطمئناً می توانید یک بدن در دردسرهای فرضی صرفه جویی کنید و هشدارهای دائمی برای تمدید بیمه ماشین خویش داشته باشید. در همین صورت، پس از این که گواهینامه رانندگی خویش را ایمن کردید، می توانید گواهینامه خود را اخذ کنید. همیشه باید تأییدیه شکایت را به صورت کتبی دریافت کنید که در آن تاریخ تصویب گلایه بیمه ذکر شده باشد. ثبت گلایه بیمه از شرکت بیمه بهترین راه به جهت برخورد عادلانه در این مواقع است. در صورتی که شرکت بیمه ظرف مدت 15 روز از دوران ثبت گلایه اولیه به شکایت بیمه ای خرید کننده پاسخی نداده و در رخ عدم راضی بودن خرید کننده از راه حل ارائه شده به وسیله شرکت بیمه می بایست نسبت به ثبت گلایه اقدام نماید. گلایه اصلی بازرس به عنوان گام بعدی. همین فرمان موجب افزایش مسئولیت بیمه گر در قبال اطلاع از شکایت کاسه مدت سه روز از روزگار طرح گلایه و برطرف کردن آن کاسه مدت 15 روز خواهد شد. تا هنگامی که ذینفع زنده است، درآمد پرداخت خواهد شد، اما چنانچه مثلاً پس از 5 سال فوت کند، هنوز باید 15 سال دیگر به وارث پرداخت شود.
آخرین مطالب