تعریف و تاریخچه هیدرولیک

جایگاه هیدرولیک در تکنولوژی اتوماسیون مدرن، پهنای وسیع کاربردیهای آن را به نمایش میگذارد. 9- قابلیت اتوماتیک ک

توسط RECORDEJADID در 29 اسفند 1400
جایگاه هیدرولیک در تکنولوژی اتوماسیون مدرن، پهنای وسیع کاربردیهای آن را به نمایش میگذارد. 9- قابلیت اتوماتیک کردن سیستم های هیدرولیک (اتوماسیون صنعتی). شیر در اختیار گرفتن جهت در واقع تعیینکننده مدل طرح سیستم هیدرولیکی (باز و یا بسته) میباشد. شیر کنترل جهت تعیینکننده جهتی هستند که سیال در یک مدار طی میکند. 2. قابلیت شیرها در در اختیار گرفتن فشار، جریان و جهت حرکت سیال است. به عبارت دیگر، این شیرها به جهت در دست گرفتن جهت جریان در یک سیستم هیدرولیکی استعمال میشوند. این روغن مثل روغن ترمز کار کرده و به نوعی باعث اعصاب تر شدن چرخش دستور و انتقال اقتدار به دستور ماشین و بقیه بخش های هیدرولیکی ماشین می گردد. 2 مزایای سیستم هیدرولیک نسبت به سایر سیستم ها چیست ؟ عطف به پیشرفت های چشم گیری که طی تعدادی دهه اخیر در تولید مواد در حوزه ها و روش های ماشینکاری حاصل شده است، موردها به کار گیری از سیالات در در اختیار گرفتن حرکات مختلف رو به ارتقا میرود. مهم دقت به فشار کاری و نیروی آیتم نیاز، تراز دوران سیلندر از ارتباط تحت انتخاب می فشار شکن هیدرولیکی گردد. و از طرف دیگر در این سیستم ها میتوان کلیدی اعمال نیروی مقداری در برعلیه نیروهای تبارک خروجی را در دست گرفتن نمود. برای مثال، امروزه برای تست ترک نبودن بدنه هواپیما، فشار باد را میان جداره های بدنه اعمال می کنند. شیرهای هیدرولیکی اهمیت در اختیار گرفتن جهت، مقدار و فشار جریان مسیر، سرعت و نیروی سیلندر و یا هیدروموتور را گزینش می نمایند. این افت موقتی به عنوان «گشتاور کششی» شناخته می­شود، در حالی که حداکثر میزان به عنوان «گشتاور شسکت» انتخاب می­شود. در صورتیکه شتاب آنالیز شده مطلوب طراح نباشد؛ لازم میباشد مقدار دبی کمتر یابد. اصلی اعتنا به نیاز سیستم، سرعت حرکت را طراح معین مینماید. گونه مدار به طور معمول مطابق با شیرهای کنترل جهت طراحی میگردد. درصورتیکه جریان در وقتی که شیر کنترل جهت در وضعیت خنثی (خلاص) یا مرکزی باشد و مسدود گردد، به شیر تخلیه فشار آورده و شاید گرمای بیش از حدی تولید میگردد.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن