Monthly Archives نوامبر 2020

دین و زندگی جامع حرف آخر

دین و زندگی کنکور متشکل از 34 درس است که داوطلب در آموزش به شیوه های عادی ناچار به حفظ این 34 درس خواهد شد که حدود 500 صفحه از کتاب های سه پایه را تشکیل می‌دهد. برای حفظ این حجم از دروس به همراه تست زنی و مرور هر درس به علاوه مرور جامع و حل تست های جامع برای هر درس حدود 5 ساعت زمان نیاز است یعنی برای یادگیری کل دین و زندگی کنکور حدود 170 ساعت زمان نیاز است. اما با روش های ساده تری که به شما کمک می‌کند بدون حفظ حتی یک کلمه صفر تا صد دینی کنکور را فقط در 40 ساعت همراه با حل تست یاد بگیرید...

Read More