دین و زندگی جامع حرف آخر

دین و زندگی کنکور متشکل از 34 درس است که داوطلب در آموزش به شیوه های عادی ناچار به حفظ این 34 درس خواهد شد که حدود 500 صفحه از کتاب های سه پایه را تشکیل می‌دهد. برای حفظ این حجم از دروس به همراه تست زنی و مرور هر درس به علاوه مرور جامعContinue reading “دین و زندگی جامع حرف آخر”