مرکز پژوهشها - آیین نامه راهنمایی و رانندگی

اتوبوس دو طبقه: وسیله نقلیه موتوری مسافربری که نصیب حمل مسافر آن در دو طبقه جداگانه روی هم و اساسی یک سازه مشت

توسط RECORDEJADID در 13 بهمن 1400
اتوبوس دو طبقه: وسیله نقلیه موتوری مسافربری که نصیب حمل مسافر آن در دو طبقه جداگانه روی هم و اساسی یک سازه مشترک بوده و گنجایش آن مهم راننده حداقل ۲۷ نفر است. در تقاطع نیز عرض در صورتی که دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان همسایه شوند حق تقدم حیاتی کدام است؟ حتماً میدانيد که ايستگاههای اتوبوس و آژانس جزو مکانهای بوستان ممنوع محسوب میشوند و اتومبیل های فردی حق توقف در اين ايستگاهها را ندارند. عبارت از چراغ هایی هست که هنگام به فعالیت بردن ترمز پایی برای کمتر شتاب یا این که توقف به کار می رود تا توجه ضروری را به به کار گیری کنندگان از راه در پشت سر وسیله نقلیه بدهد. عبارت از چراغی می باشد که در ماشین کارگزاری شده و به جهت خوب تر دیدن روش در هنگام مه و برف و باران سیل آسا و گرد و غبار و مانند آن به کار می رود. ماده9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت ماشین و بیمهنامه دارای فرد ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنجسال از ایجاد آنها میگذرد صفحه معاینه فنی را به همپا داشته باشند و در شکل مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. کارت یا صفحه ای می باشد که کلیدی پرداخت پول تنظیم می گردد و به وسیله آن اذن توقف در مکان و زمان مشخص به ماشین داده می شود. شهرداری تهران باید مبلغی که در حوزه جرایم دریافت می کنند صرف گسترش حمل ونقل عمومی نماید البته برخی از اعضای شورا می گویند که این پول به درستی پرداخت نمی شود. عبارتست از چراغ هایی که جلو وسیله نقلیه را در مسافت نزدیک واضح می نماید و موجب خیره شدن دیده یا ناراحتی رانندگانی که از طرف مقابل می آیند و دیگر به کار گیری کنندگان از خط مش نخواهد شد. عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می پیروزی تا منش را به طرف عقب وسیله نقلیه واضح کرده و به همین ترتیب به دیگر استفاده کنندگان از رویکرد اخطار نماید که وسیله نقلیه در حال راندن به عقب بوده و یا می خواهد به عقب براند. عبارت از چراغ هایی هست که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت عقب نشان می دهد. عبارت از چراغ هایی است که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت جلو نشان می دهد. کارتی که مشخصات صاحب و وسیله نقلیه شماره گذاری شده در آن تصویب و از سوی هدایت و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می گردد. کلمه از چراغ هایی هست که در امتداد طول وسایل نقلیه طویل به کار می رود تا رانندگان وسایل نقلیه دیگر توانا به تشخیص طول آن شوند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها بخش اعظم در مورد سوالات ازمون ایین طومار پایه سه ۱۴۰۰ لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن