كرم مرطوب كننده دست و صورت Satin هیدرودرم (Hydroderm) - فروشگاه اینترنتی زیپلین

ريزجانداران و جانوران خاك از پاراگراف عواملي هستند كه بر تحرك و زيس تفراهمي كادميم در سيستم خاك-گياه تاثير دار

توسط RECORDEJADID در 26 اردیبهشت 1401
ريزجانداران و جانوران خاك از پاراگراف عواملي هستند كه بر تحرك و زيس تفراهمي كادميم در سيستم خاك-گياه تاثير دارند. از گلاب به عنوان قابل انعطاف كننده در ایجاد لوسيون ها، كرم ها و پمادهاي صورت استعمال مي شود. به اين ترتيب شكل دارويي كرم، اصلی اثر ضد درماتوفيتي مطلوب، قابل انعطاف كنندگي، درخشندگي، يكنواختي فازي و ذره اي و دوام مطلوب بدست آمد. بر همين مبنا آزمايشي کلیدی 8 تركيب شيميايي شامل استاميپرايد، لوفنورون، ايندوكسا كارپ (در دو غلظت)، فوزالن، آزينفوس متيل، فن پروپاترين، هگزا فلومورون و تياكلوپرايد، در 4 تكرار در حیطه طالقان استان تهران به اجرا در آمد. بررسي هاي ماهانه و همچنين آن‌گاه از اتمام عصر 3 ماهه درمان، اثري بر روي رشد موها پس از استفاده از اين تركيب را در مقايسه با طرف ديگر شکل نشان نداد. مناسب ترين فرمول حاوي 2 % عصاره تعيين شد.نتيجه گيري: پس از انجام آزمايش هاي مختلف فيزيكوشيميايي و كنترل ميكروبي، پايداري و كيفيت آن، آیتم تاييد قرار گرفت. در مرحله بعد، كرم هاي 1، 2و 3 درصد عصاره، ساخته شد. هدف اين مطالعه تعيين تاثير كرم واژينال كليندامايسين در پيشگيري از زايمان زودرس بود.مواد و طریق ها: مطالعه حاضر يك كار آزمايي باليني است كه بر روي 236 نفر از زنان آبستن مراجعه كننده به مطب خصوصي همكار پژوهشي كه سن حاملگي بين 20-13 هفته داشتند انجام شد. يكي از موثرترين اقدامات در پيشگيري از پيدايش چين و چروك زودرس چرب و مرطوب نگهداشتن اين پوستهاست. به همين دليل در اين تحقيق کارایی شده میباشد تا ضمن بررسي اثر ضدقارچي و تعيين دست کم غلظت بازدارنده آن، حیاتی استعمال از يک پايه مطلوب نسبت به تهيه و فرمولاسيون کرم ضد درماتوفيت از عصاره هيدروالکلي گياه ذکر شده اقدام گردد.مواد و طریق کار: در ابتدا، اندام هوايي گياه خشك شده آويشن شيرازي، تهيه و به شکل پودر درآمد. نتايج: با بررسي رشد يا عدم رشد قارچ ها و اندازه گيري قطر كلني هاي قارچ، دست کم غلظت مهاركننده رشد (MIC) عصاره بر درماتوفيت هاي آیتم بررسي، تعيين شد. و سوای كرم خاكي( و قارچ ميكوريزا آربسكولار (Glomus mosseae ،Glomus intraradices و سوای مكيوريزا) تحت كشت آفتابگردان Helianthus annuus L در مدت 90 روز ترازو گيري گرديد. يك آزمايش فاكتوريل در قالب طرح پايه كاملا تصادفي اهمیت سه سطح كادميم، دو مرحله كر مخاكي و سه تراز قارچ ميكوريزا به صورت 3×2×3 در سه تكرار انجام گرفت. كرم هاي خاكي و قارچ هاي ميكوريزا از آن دست هاند و اثرشان بر شيمي كادميم و تحرك يا تثبيت آن در خاك معین شده است. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب سایت 2 کرم آبرسان صورت لدورا.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن