ضد کف های نفتی دارای حامل روغن هستند

ماهیت سورفکتانت ها می توانند غیر یونی، کاتیونی، آنیونی یا این که آمفوتریک باشند. سورفکتانتها میتوانند به حالته

توسط RECORDEJADID در 29 اسفند 1400
ماهیت سورفکتانت ها می توانند غیر یونی، کاتیونی، آنیونی یا این که آمفوتریک باشند. سورفکتانتها میتوانند به حالتهای غیر یونی، کاتیونی، آنیونی یا آمفوتریک وجود داشته باشند. همین مولکولهای محلول، تنش سطحی مایع را تغییر میدهند و میتوانند بهعنوان مواد فعال سطحی یا این که سورفکتانتها فعالیت کنند. مهم استعمال از امولسیفایرهای متعدد و روغنهای سیلیکونی تصحیح شده ، ایجاد مواد کف کننده بر اساس سیلیکون ادامه یافته است. پلی اکریلات های آلکیل برای به کارگیری به عنوان کف کننده در سیستم های غیر آبی که انتشار هوا مهمتر از تجزیه کف تراز میباشد ، مناسب است. روغن های غیر قطبی که شامل سیلیکون و مواد معدنی می شوند . آنتی فوم غیر سیلیکونی: دفومرها یا ضد کف های غیر سیلیکونی یا این که اساس روغنی، با یک حامل روغنی هستند، که این حامل می تواند گیاهی، نفتی یا هر دسته روغن دیگری به غیر از سیلیکونها باشد و در مخلوط کف نامحلول است. آنتی فوم الکلی یک دیفومر کار کشته بوده که شالوده شیمیایی آن بر شالوده اسید چرب می باشد و نوعی ضد کف بدون سیلیکون است. این نه تنها یک طرز ساده برای ارتقا میزان پروتئین در کشت می باشد ، بلکه مطالعه ما همینطور نگرش چگونگی تعامل ضد کف حساس کارخانه های سلول های میکروبی را ارائه می دهد. بعد از آن از آن ابر خیس دیگری را روی پارچه مبل بکشید تا کف سطح پارچه از فی مابین برود. در تمامی ی طریق های شستشوی مبلمان باید مراقب باشید چوب مبل پماد ضد خارش کف پا ها تر نشوند. به این ترتیب شما پس از حاضرکردن همین محلول می بایست ابر یا این که اسفنجی پهناور را به آن آغشته نمایید و روکش مبل ها را اصلی همین ابر کف آلود تمیز کنید. فوم یا این که کف اکثر زمان ها در طول تولید طی فرآیندهای شیمیایی مایعات به وجود داروی ضد تعریق کف دست میآید. ضد کف یا آنتی فوم در صنایع گوناگونی به منظور پرهیز از ایجاد کف مورد به کار گیری قرار می گیرد. اهمیت هدف شکستن کف قابل تماشا در سطح تولید شده و مورد مصرف قرار گرفته است.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن