ثبت شرکت[+خدمات ویژه در تهران و کرج] - ثبت آراز

شرکا ضامن نیز افرادی هستند که سرمایه آنان به صورت سهام شرکتی نمی باشد و مسئول کلیه میزان دارایی و قروض کمپانی

توسط RECORDEJADID در 9 اسفند 1400
شرکا ضامن نیز افرادی هستند که سرمایه آنان به صورت سهام شرکتی نمی باشد و مسئول کلیه میزان دارایی و قروض کمپانی هستند. زمانی که شما مجموعهای را ثبت می کنید کلیه مسئولیتها، درصد سهم و مشارکت اعضا و تعهدات قانونی آن ها را به ثبت میرسانید و به این ترتیب در صورتی که در خصوص هر یک از مورد ها فوق تخطی از قانون شکل پذیرد امکان پیگیری آن در مجامع رسمی به جهت بقیه اعضا آماده اطلاعات موسسه ها ثبت شده در ایران است. ضروری به ذکر میباشد پس از گذشت تاریخ گزینش شده، در شکل رغبت به ادامه عمل در شرکت بایستی برای تمدید ثبت شرکت مبادرت کنید. معلوم کردن شرکا و سمت آن‌ها از موضوعات زیاد مهمی هست که به زمان ثبت شرکت لحاظ میشود. در صورتی که شرکتی تاسیس کردهاید که یک‌سری شعبه دارد، باید شعبه مرکزی را به صورت ظریف به هنگام تصویب کمپانی اعلام کنید. به هنگام تصویب نام شرکت باید عبارت "شرکت نسبی" و دست کم اسم یکی از شرکا قید شود. اما قبل از آن می بایست اسم دلخواهی برای آن گزینش کرده باشید. در گام پنجم باید سهامداران و اعضای هیئت مدیره را معین کرده و مدارک هویتی آن ها نیز بایستی ضمیمه شود. در گام هشتم بایستی سمت اشخاص و مسئولیتهای آنها معلوم شود. شرکا سهامی در این گونه کمپانی به کسانی گفته می گردند که سرمایه آنان کاملا مساوی بوده و مسئولیت آنها در شرکت هم به میزان همان سرمایهای هست که در ثبت کمپانی خدماتی شرکت سرمایهگذاری کردهاند. همینطور تعیین می شود که هر کدام از سهامداران چقدر سرمایه وارد شرکت می نماید و به چه ترازو ای در شرکت مسئولیت بر عهده دارد. در چنین شرکت هایی سرمایه وارد شده به سیستم به قطعات سهام تقسیم شده و هر شخص بسته به تعداد و ارزش سهامی که در اختیار دارد نسبت به سود و ضرر شرکت وفادار و مسول خواهد بود. طبق ضابطه ثبت شده در بازار سرمایه و تجارت، حداقل مقدار سرمایهگذاری 000/000/1 ریال است. هرچه میزان همین سرمایه شما عمده باشد، اعتبار آن کمپانی نیز به همان نسبت ارتقا مییابد و سود حاصله نیز بخش اعظم خواهد بود. همه سود و زیانهای همین دسته شرکتها نیز فی مابین شرکا به نسبت خرید از هر کدام از آن‌ها تقسیم میشود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن