تفاوت بین هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم

مانند بقیه فلزات قلیایی، پتاسیم دارای تکامل هیدروژن در آب تجزیه می شود چون به شدت کلیدی آب واکنش می دهد، صرفا

توسط RECORDEJADID در 29 اسفند 1400
مانند بقیه فلزات قلیایی، پتاسیم دارای تکامل هیدروژن در آب تجزیه می شود چون به شدت کلیدی آب واکنش می دهد، صرفا در طبیعت در نمک های یونی واقعه می افتد. پتاسیم هیدروکسید به رخ محلول در آب به عنوان یک الکترولیت در باتری های قلیایی، نیکل کادمیوم و باتری های دی منگنز- بر روی کاربرد دارد. گروه OH به شتاب یا این که به طور تصادفی بی نظم میباشد به طوری که مجموعه OH - به طور اثر گذار یک آنیون کروی به شعاع 1.53 Å (بین Cl - و F- در اندازه). دمای ذوب این ماده بین ۳۶۰ تا ۳۸۰ درجهی سانتیگراد فروش هیدروکسید پتاسیم صنعتی است. بدین ترتیب افرادی که با همین ماده فعالیت می کنند همیشه بایستی عینک محافظ، دستکش ایمنی و لباس منحصر به فرد داشته باشند تا خود را در برابر خطرات این ماده شیمیایی حفظ کنند. 1- درصورتیکه در حجم برابر از محلول سدیم هیدوکسید و پتاسیم هیدروکسید، تراکم برابر از آن ها موجود باشد و محلول پتاسیم هیدروکسید موار باشد، مولاریته ی محلول سدیم هیدروکسید کدام است؟ هیدروکسید پتاسیم کریستالهای بی بو ، سفید و ناهموار است. تیترازول پتاسیم هیدروکسید یا این که محلول آبی پتاسیم هیدروکسید، یک محلول معدنی بی رنگ است. اما هیدروکسید پتاسیم خواص بی نظیری هم دارد. عنصر پتاسیم در ساختار هیچ یک از گیاهان، برگ ها، درختان و میوه ها به صورت قابل دقت وجود ندارد اما همواره همین عنصر نقش کلیدی در رشد گیاهان و طبیعت دارد. در کاربردهای صنایع غذایی ، KOH جامد به عنوان یک تهیه کننده اسیدیته و به عنوان مهار کننده ایجاد سوربات پتاسیم و سایر مواد نگهدارنده مواد غذایی فعالیت می کند. پتاس نظیر هیدروکسید سدیم به هنگام حل شدن در آب گرما تولید می کند. آزمایش پتاسیم هیدروکسید به تشخیص عفونت قارچی بر روی پوست یاری می کند. در داروهای دامپزشکی، هیدروکسید پتاس به جهت سوزاندن شاخ گوساله استفاده می شود در انسان، هیدروکسید پتاسیم برای معالجه عفونت های قارچی استفاده می شود.
آخرین مطالب