آشنایی با رشته ایکس بادی - نوتریکا

همین ضربه ها سبب ساز می شود که عضله‌ها تحریک شوند، براین اساس عاقبت شبیه حرکت واقعی و انقباض منظم ماهیچه ها اس

توسط RECORDEJADID در 19 اسفند 1400
همین ضربه ها سبب ساز می شود که عضله‌ها تحریک شوند، براین اساس عاقبت شبیه حرکت واقعی و انقباض منظم ماهیچه ها است.دستگاه Sbody ، تمرین تام به جهت تن حساس EMS را فراهم می کند، در عین اکنون با تحریک گروه های پهناور عضلانی، به شما یاری می کند تا به ظواهر مطلوب و ظریف دسترسی پیدا کنید. ماهیچههای ما نمیتوانند انقباض غیراجباری و طبیعی بدن را از انقباضهای القا شده اصلی ایکس بادی تشخیص دهند. اهمیت ما یار باشید تا نگاهی دقیق تر و شفافتر به ایکس بادی بیندازیم. در ادامه قصد داریم تعداد از پرسش ها مربوط به ایکس بادی یا متد جدید ems را باز‌نگری کنیم حساس ما همراه باشید در این مقاله. در صورتی که بخواهیم همین ورزش را اصلی تمرینهای سنتی مقایسه کنیم، بایستی بگوییم که ایکس بادی میتواند فایدههای یک تمرین شدید را راحتتر و در روزگار مضاعف کمتری برای شما به ارمغان بیاورد.از مهمترین مزایای همین دستگاه انعطاف پذیری عمده و ارتقاء استقامت بدن است. زمانی که تمرینات سنتی را انجام میدهید، مغر پالس هایی را به سمت عضله‌ها شما رسول و سبب ساز تحریک ماهیچه‌ها شما میشود. بر همین شالوده اثر ورزش در عضله‌ها بدست می آید.این ضربه ها به وسیله یک دستگاه ساخته شده و از طرز الکترودها به سطح پوست برای تحریک عضلات تحویل دیتا میشوند. همین عمل حساس ارسال امواج الکتریکی به طور مستقیم به همین جاری مغزی انجام میشود، حتی عضلات ضعیف هم فعال می شوند.از آنجایی که فیبرهای عضلانی کلیدی راهبرد غیرمعمول اهمیت EMS فعال می شوند، از عصر ابتدایی سطح، فعال خیس می شود که فیبر عضلانی را کلیدی شتاب شتاب بیشتری تولید می کند. کارآمدی این نحوه به حدی میباشد که حتی ماهیچه های ضعیف هم قادر به فعالیت ایکس بادی قدوسی غربی می شوند. ولی سفارش می گردد افرادی که مهم مشکلات طبی و بیماریهای خاص هستند قبل از انجام همین ورزش صد رد صد مهم دکتر معالج خود مشورت کنند. کسانی که دچار بیماری هایی مانند سرطان، دیابت، صرع و فشارخون بالا هستند به جهت پرهیز از مضرات ایکس بادی، باید قبل از آغاز آن اساسی دکتر معالج خویش مشورت کنند. تمرینات ایکس بادی منجر تقویت هماهنگی عصب و عضله و پرورش اقتدار به کارگیری عضله‌ها در اشکال ورزش های سرعتی، قدرتی و انفجاری می شود. این کمربند بر روی ماهیچه‌ها رکتوس ابدینیس (شش تکه) خارجی مورب، داخلی مورب و متقاطع شکمی متمرکز شده و ماهیچه ها مرکزی را مستحکم کرده و به عنوان یک نتیجه، کاهش سایز کمر را در پی خواهد داشت.